Bestuur

Het bestuur van PSA Nederland bestaat uit vijf gedreven leden. Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar. Om de continuïteit en kwaliteit te garanderen, maken naast de zittend voorzitter ook de inkomend voorzitter (een jaar voorafgaand aan zijn/haar aantreden) en de uittredend voorzitter (een jaar volgend op zijn/haar aftreden) deel uit van het bestuur. Voorzitter Jan van der Spoel, penningmeester en secretaris Eksteen de Waal, Katja Schleicher, lid, Gijs Hillmann, lid, Frank Garten, lid.

Een overzicht van taken/werkgroepen is op aanvraag verkrijgbaar en geeft aan wie binnen het bestuur waar verantwoordelijk voor is, en welke leden zich gecommitteerd hebben zich in te zetten voor de verschillende taken.