De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel PSA Holland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PSA Holland garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. PSA Holland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

PSA Holland neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

PSA Holland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PSA Holland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PSA Holland verstrekt. PSA Holland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom PSA Holland uw gegevens nodig heeft

PSA Holland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaart PSA Holland uw gegevens

PSA Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

PSA Holland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van PSA Holland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. PSA Holland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

PSA Holland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PSA Holland bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan PSA Holland te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover deze derden de informatie namens Google verwerken. PSA Holland heeft hier geen invloed op.

PSA Holland heeft Google geen toestemming gegeven om via PSA Holland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretary@psanl.com. PSA Holland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

PSA Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PSA Holland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PSA Holland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PSA Holland op via secretary@psanl.com . www.psaholland.org en www.psaholland.nl zijn websites van PSA Holland.

PSA Holland is als volgt te bereiken:

Postadres: Moonen Congres Organisatie, p/a Pearl Buckplaats 37, 3069 BZ Rotterdam

Vestigingsadres: Moonen Congres Organisatie, p/a Pearl Buckplaats 37, 3069 BZ Rotterdam

InschrijvingsnummerhandelsregisterKamervanKoophandel: 05081451

Telefoon: 010-452 7004 / 06 29 229 655

E-mailadres: secretary@psanl.com