Boot trip Tom’s Cruise

Na het succes van verleden jaar organiseert Tom weer zijn fameuze Boot trip Tom's Cruise (inschrijven niet meer mogelijk) Om 16.00 uur is de afvaart. Je kunt parkeren op de Nieuwemeerdijk 220 1171NM  Badhoevedorp Dan varen we naar de Nieuwemeersluis en daarna de stad in. Wil je in … Read more overBoot trip Tom’s Cruise

Algemene ledenvergadering

Agenda: Opening en welkom Notulen ALV 31 mei 2018 Bestuurssamenstelling Verslag penningmeester over 2018 V&W rekening & balans Begroting 2019 Verslag Kascommissie Stand van zaken PSA Holland; ledenaantal en bezoek bijeenkomsten Marketing PSA Holland: … Read more overAlgemene ledenvergadering