Algemene ledenvergadering

Via Zoom voor alle leden.

Agenda en stukken worden toegestuurd.