Lidmaatschappen en abonnementen

Waar PSA Holland voor staat vind je terug in de verschillende soorten lidmaatschappen/abonnementen die PSA Holland kent. Kijk hier hier welk lidmaatschap het beste bij jou past.

Lidmaatschap 13

Lid

Voor sprekers die aan het begin van hun sprekerscarrière staan en van andere professionele sprekers willen leren. Leden hebben de ambitie om te groeien en binnen twee jaar tenminste het niveau van Professioneel lid te bereiken. We ondersteunen je volop met het PSA Holland Speakers College; een uitgebreid programma waarin je je sprekersvaardigheden én businessvaardigheden vergroot.

Je kunt lid worden:

 • als je al ten minste 10 betaalde sprekers-opdrachten hebt uitgevoerd met elk een minimale sprekersvergoeding van € 100;
 • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
 • en als je de Gedragscode PSA Holland onderschrijft.

Het is de bedoeling dat je doorstroomt naar een professioneel lidmaatschap.

Professioneel lid

Dit zijn sprekers die regelmatig nationaal en/of internationaal een betaalde presentatie, speech, training, workshop of webinar geven voor publiek.

Je kunt Professioneel lid worden:

 • als je in de laatste 12 maanden ten minste 20 betaalde spreekopdrachten hebt uitgevoerd voor minimaal 14 toehoorders, met elk een minimale sprekersvergoeding van € 600;
 • als je in de laatste 24 maanden ten minste € 25.000 omzet hebt gegenereerd als spreker of trainer;
 • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
 • als je in de laatste 12 maanden ten minste 5 PSA-bijeenkomsten hebt bijgewoond; (het bezoeken van een conventie van een sprekersassociatie of Toastmasters telt hierbij 1x mee);
 • en als je de Gedragscode PSA Holland onderschrijft.

Een professioneel lid dient elke 5 jaar opnieuw aan te tonen nog steeds te voldoen aan de voorwaarden. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan een mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Professioneel lid te blijven.

Mocht je je blijvende professionaliteit niet kunnen aantonen, dan kun je weer lid worden.

Bedrijfsabonnement

Bedrijven en organisaties hebben vanaf 2020 de mogelijkheid om deel te nemen aan de progamma’s van PSA Holland. Hiervoor kan een een bedrijfsabonnement afgesloten worden. Dit is mogelijk voor de volgende typen organisaties:

 • Organisaties met medewerkers voor wie spreken, presenteren en/of trainen een belangrijk onderdeel is van hun werk. Bijvoorbeeld een advocaten kantoor maar ook bijvoorbeeld  een marketingdirecteur die vaak op congressen moet spreken.
 • Organisaties die beroepsmatig te maken hebben met sprekersvak zoals sprekersbureaus, eventplanners of uitgevers. (voorheen partnerleden)

Een bedrijfsabonnement kan worden afgesloten voor meerdere deelnemers-plaatsen. Deze plaatsen staan niet op naam. Hierdoor is het mogelijk om per keer verschillende deelnemers de events te laten bezoeken. In onderstaande staffel-tabel zijn de kortingen te vinden.

Trainingen
Binnen het aanbod van een bedrijfsabonnement zitten een tweetal maatwerktrainingen: een sprekerstraining en een presentatietraining. Dit zijn trainingen van ca. 1,5 uur voor groepen tot ca. 20 personen. De trainingen worden gegeven door de experts van PSA Holland. De training wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie.

Lidmaatschap 14

Vriend van PSA Holland

Iedereen die PSA Holland een warm hart toedraagt kan ‘vriend’ worden. Je krijgt daarvoor alle communicatie rondom onze events en je kunt deelnemen aan de events voor 30% korting.

Studentenabonnement

Studenten hebben de mogelijkheid om een studentenabonnement af te sluiten. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • Je studeert aan een MBO college, hogeschool of universiteit
 • Bij hoge uitzondering ben je een middelbare school leerling.
 • Je hebt een sterke ambitie om een uitmuntende spreker te worden.
 • Je presenteert en spreekt maandelijks.

Om Student Lid te worden van PSA Holland, hebben we het volgende van je nodig:

 • Een sterke motivatievideo waarin je ons overtuigt van je ambitie om een spreker te willen worden. Vertel ons over je ervaring, en je doelen, je thema en vooral je WHY. Een stuk van deze video moet het liefst in het Engels. De video mag niet langer dan 5 minuten zijn.
 • Een bewijs dat je ingeschreven bent bij een onderwijsinstelling.

Na je aanmelding, wordt er een interview ingepland met een van de PSA Holland leden die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de verzoeken. Dit interview zal ongeveer 20 tot 30 minuten duren. Je hoort binnen 1 week of je verzoek tot Studenten Lid van PSA Holland gehonoreerd is.

Je studenten lidmaatschap mag tot 3 jaar verlengd worden, mits je nog steeds student bent. Daarna zou deze omgezet worden in een regulier PSA Holland lidmaatschap.

Wat kost het en wat krijg je daarvoor?

Lidmaatschap 12

Certified Speaking Professional (CSP) of Fellow (FPSA)

Dit zijn sprekers die een internationaal erkende certificering hebben behaald bij een sprekersassociatie. Zo geven de Amerikaanse NSA en de Australische PSA de certificering CSP uit (Certified Speaking Professional). De Britse PSA geeft het equivalente FPSA uit (Fellowship of the PSA). Op de betreffende websites lees je welke voorwaarden zij stellen aan de certificering.

Je kunt Gecertificeerd lid worden:

 • als je voldoet aan de eisen van Professioneel lid;
 • en als je voldoet aan de eisen van CSP of FPSA.

Van een Gecertificeerd lid wordt verwacht dat hij/zij elke 5 jaar opnieuw aantoont nog steeds te voldoen aan deze eisen. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Gecertificeerd lid te blijven.

Mocht je de certificering niet continueren, dan kun je lid blijven als professioneel lid, mits je nog steeds aan de voorwaarden van het professioneel lidmaatschap voldoet.