Lidmaatschappen en abonnementen

Waar PSA Nederland voor staat vind je terug in de verschillende soorten lidmaatschappen/abonnementen die PSA Nederland kent. Kijk hier hier welk lidmaatschap het beste bij jou past. Klik op het schema om te vergroten.

Lidmaatschap 22Lid

Voor sprekers die aan het begin van hun sprekerscarrière staan en van andere professionele sprekers willen leren. Leden hebben de ambitie om te groeien en binnen twee jaar tenminste het niveau van Professioneel lid te bereiken. We ondersteunen je volop met het PSA Nederland Speakers College; een uitgebreid programma waarin je je sprekersvaardigheden én businessvaardigheden vergroot.

Je kunt lid worden:

 • als je al ten minste 10 betaalde sprekers-opdrachten hebt uitgevoerd met elk een minimale sprekersvergoeding van € 100;
 • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
 • en als je de Gedragscode PSA Nederland onderschrijft.

Het is de bedoeling dat je doorstroomt naar een professioneel lidmaatschap.

Aan de beoordeling van het sprekersportfolio voor leden zijn eenmalig kosten verbonden: € 70,-

Meld je hier aan

 

Professioneel lid

Dit zijn sprekers die regelmatig nationaal en/of internationaal een betaalde presentatie, speech, training, workshop of webinar geven voor publiek.

Je kunt Professioneel lid worden:

 • als je in de laatste 12 maanden ten minste 20 betaalde spreekopdrachten hebt uitgevoerd voor minimaal 14 toehoorders, met elk een minimale sprekersvergoeding van € 600;
 • als je in de laatste 24 maanden ten minste € 25.000 omzet hebt gegenereerd als spreker of trainer;
 • als je portfolio positief is beoordeeld door de beoordelingscommissie;
 • als je in de laatste 12 maanden ten minste 5 PSA-bijeenkomsten hebt bijgewoond; (het bezoeken van een conventie van een sprekersassociatie of Toastmasters telt hierbij 1x mee);
 • en als je de Gedragscode PSA Nederland onderschrijft.

Een professioneel lid dient elke 5 jaar opnieuw aan te tonen nog steeds te voldoen aan de voorwaarden. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan een mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Professioneel lid te blijven.

Mocht je je blijvende professionaliteit niet kunnen aantonen, dan kun je weer lid worden.

Aan de beoordeling van het sprekersportfolio voor professionele leden zijn eenmalig kosten verbonden: € 120,-

Meld je hier aan

 

Bedrijfsabonnement

Bedrijven en organisaties hebben vanaf 2020 de mogelijkheid om deel te nemen aan de progamma’s van PSA Nederland. Hiervoor kan een een bedrijfsabonnement afgesloten worden. Dit is mogelijk voor de volgende typen organisaties:

 • Organisaties met medewerkers voor wie spreken, presenteren en/of trainen een belangrijk onderdeel is van hun werk. Bijvoorbeeld een advocaten kantoor maar ook bijvoorbeeld  een marketingdirecteur die vaak op congressen moet spreken.
 • Organisaties die beroepsmatig te maken hebben met sprekersvak zoals sprekersbureaus, eventplanners of uitgevers. (voorheen partnerleden)

Een bedrijfsabonnement kan worden afgesloten voor meerdere deelnemers-plaatsen. Deze plaatsen staan niet op naam. Hierdoor is het mogelijk om per keer verschillende deelnemers de events te laten bezoeken. In onderstaande staffel-tabel zijn de kortingen te vinden.

Trainingen
Binnen het aanbod van een bedrijfsabonnement zitten een tweetal maatwerktrainingen: een sprekerstraining en een presentatietraining. Dit zijn trainingen van ca. 1,5 uur voor groepen tot ca. 20 personen. De trainingen worden gegeven door de experts van PSA Nederland. De training wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie.

Lidmaatschap 14

Wil je meer informatie?

Studentenabonnement

Studenten hebben de mogelijkheid om een studentenabonnement af te sluiten. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • Je studeert aan een MBO college, hogeschool of universiteit
 • Bij hoge uitzondering ben je een middelbare school leerling.
 • Je hebt een sterke ambitie om een uitmuntende spreker te worden.
 • Je presenteert en spreekt maandelijks.

Om als student deel te nemen aan PSA Nederland, hebben we het volgende van je nodig:

 • Een sterke motivatievideo waarin je ons overtuigt van je ambitie om een spreker te willen worden. Vertel ons over je ervaring, en je doelen, je thema en vooral je WHY. Een stuk van deze video moet het liefst in het Engels. De video mag niet langer dan 5 minuten zijn.
 • Een bewijs dat je ingeschreven bent bij een onderwijsinstelling.

Na je aanmelding, wordt er een interview ingepland met een van de PSA Nederland leden die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de verzoeken. Dit interview zal ongeveer 20 tot 30 minuten duren. Je hoort binnen 1 week of je verzoek tot toelating gehonoreerd is.

Je studentenabonnement mag tot 3 jaar verlengd worden, mits je nog steeds student bent. Daarna zou deze omgezet worden in een regulier PSA Nederland lidmaatschap.

Wil je meer informatie?

Explorerprogramma

Als je nog niet voldoet aan de vereisten om lid te kunnen worden kun je aanmelden voor het Explorerprogramma. Dit is speciaal opgezet om je in één jaar te begeleiden naar een lidmaatschap. Om mee te kunnen doen aan het Explorerprogramma worden geen eisen gesteld.

Wil je meer informatie?

Wat kost het en wat krijg je daarvoor?

Lidmaatschap 21

Certified Speaking Professional (CSP) of Fellow (FPSA)

Dit zijn sprekers die een internationaal erkende certificering hebben behaald bij een sprekersassociatie. Zo geven de Amerikaanse NSA en de Australische PSA de certificering CSP uit (Certified Speaking Professional). De Britse PSA geeft het equivalente FPSA uit (Fellowship of the PSA). Op de betreffende websites lees je welke voorwaarden zij stellen aan de certificering.

Je kunt Gecertificeerd lid worden:

 • als je voldoet aan de eisen van Professioneel lid;
 • en als je voldoet aan de eisen van CSP of FPSA.

Van een Gecertificeerd lid wordt verwacht dat hij/zij elke 5 jaar opnieuw aantoont nog steeds te voldoen aan deze eisen. Om de kwaliteit te blijven verbeteren is het ontvangen van coaching op sprekers- en businessvaardigheden (via het mentoringprogramma, deelname aan mastermindgroep of andere individuele coaching) een must en voorwaarde om Gecertificeerd lid te blijven.

Mocht je de certificering niet continueren, dan kun je lid blijven als professioneel lid, mits je nog steeds aan de voorwaarden van het professioneel lidmaatschap voldoet.

Wil je meer informatie?

Vriend van PSA Nederland

Als je minimaal 1 volledig kalenderjaar lid bent geweest van PSA Nederland is er de mogelijkheid om “Vriend van PSA Nederland” te worden.
Je blijft zo op de hoogte van onze events en ontwikkelingen in de sprekerswereld en je blijft zo betrokken bij ons netwerk.
De kosten bedragen hiervoor €85,- per jaar. Als tegemoetkoming hiervoor kun je deelnemen aan onze events tegen 30% korting.

Wil je meer informatie?

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalender en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient te geschieden voor 31 december van het voorgaande jaar.