Nieuwsbrief / newsletter

De voorzitter aan het woord (engelse versie hieronder)

Ik hoop dat je een geweldige zomer hebt gehad, met de mensen die je liefhebt. Voor degenen die het geluk hadden om buiten onze grenzen te reizen, hoop ik dat je van elke minuut hebt genoten. Mijn hoop is natuurlijk dat dit zo doorgaat en dat de tweede helft van het jaar er een zal zijn van vreugde en verbinding.
Ik wil ook graag twee nieuwe leden verwelkomen, Malinca en Andy. Het is altijd leuk om nieuwe gezichten te zien en samen op ontdekkingsreis te gaan. Welkom bij onze groep collega-sprekers.
Onze gedachten zijn ook bij Frowa (voormalig voorzitter) en geliefd bij iedereen. We hopen dat je volledig en snel herstelt. We missen niet alleen jou, maar ook je warme advies.

Events

In september hadden we het genoegen Frederik Hären en Andrew Bryant te verwelkomen in onze maand over internationaal spreken. We hebben kunnen leren van de inzichten van twee sprekers die in meer dan 30 landen hebben gesproken. Hun benaderingen, hoewel enorm verschillend, gaven elk van de aanwezigen het gevoel dat ook zij internationaal kunnen spreken. In levendige gesprekken lieten Andrew en Fredrik zien waarom ze internationaal worden gevraagd. Goed gedaan heren!

Onze eerste open sessie Soapbox in the park werd door een gemêleerd gezelschap bezocht. En tijdens de boeiende interactie konden we ervaren hoe wij, van PSA Nederland en Toastmasters, dan wel geen zusterorganisaties zijn, maar in ieder geval wel goed bevriende neven kunnen zijn.

Op de GSA-summit in september spraken we over onze ervaring van het hosten van een Europese conferentie zoals we in april van dit jaar hebben gedaan, wat we hebben geleerd en hoe nuttig het was om een pan-Europese conventie te hebben die zich richt op ons deel van de wereld.

De aanwezige vrouwen vonden het internationale netwerkevenementen voor vrouwelijke sprekers in september  nuttig en relevant. Niet alleen beoordeelden de aanwezigen de netwerkmogelijkheden hoog, er werden ook tal van ideeën verzameld en acties ondernomen. Wanneer we hierover meer horen van de INEWS, zullen we je op de hoogte houden.

Ik kijk uit naar wat het nieuwe jaar zal brengen en welke trends we zullen zien in onze branche. Hoe zij zich zal aanpassen, en nieuwe manieren vindt om relevant te zijn.

Aankomende events

In de toekomst zullen we een nieuwe structuur introduceren voor onze maandelijkse clubevenementen waarin we focussen op een thema.

Je weg vinden in een onderhandelingsproces is niet altijd gemakkelijk. We denken vaak dat prijs het enige criterium is, maar hoe kunnen we onze mindset veranderen om naar andere waardevolle manieren te zoeken? In oktober ligt onze focus daarom op elkaar helpen binnen het thema Onderhandelingen en sprekers.

Een wandeling in het park: alleen voor leden (2 oktober 14.00 – 17.00)

Chris Voss was een gijzelingsonderhandelaar en was de hoofdonderhandelaar voor de FBI. Er is een techniek die hij gebruikt om een verstandhouding met gijzelnemers op te bouwen en dat is de techniek die we gaan uitproberen tijdens onze wandeling in het park.
Je hoeft dus geen gijzelnemer of gijzelaar te zijn om hiervan te profiteren. We zullen deze techniek gebruiken om een goede verstandhouding en verbinding tot stand te brengen met onze medesprekers.
Dus kom en doe mee met een wandeling in het park. We leren elkaar beter kennen en leren een interessante techniek om met klanten of opdrachtgevers in contact te komen.
Meld je hier aan.

Speakers Club Night oktober (6 oktober 19.00 – 21.30 via Zoom)

In de maand oktober zullen we ons focussen op onderhandelen. Dus zaken die te maken hebben met contracten en het maken van afspraken met klanten, of opdrachtgevers. We zullen ons concentreren op onderhandelen als een proces. Het proces komt uit het boek Getting to Yes van Roger Fischer en William Ury. Roger Fisher was de initiatiefnemer van het onderhandelingsprogramma op Harvard Law School. Hij schreef dit boek en startte het programma omdat hij wilde dat mensen niet meer zouden vechten. Aanleiding hiervoor was dat hij veel vrienden verloor in de Tweede Wereldoorlog. Zijn idee was: zolang we praten, hoeven we niet te vechten. Dus het onderhandelingsprogramma op Harvard werd de aangewezen plek voor onderhandeling. Enkele interessante mensen die dit programma hebben gevolgd en zijn methoden hebben gebruikt, zijn Jimmy Carter, Barack Obama en het ANC in Zuid-Afrika na de val van de apartheid.
We kijken dus naar dezelfde processen die zij gebruiken, en hoe dat onze sprekersbusiness kan helpen.
Aanmelden kan hier

Zou ik dat ook zo doen? Speech analyse (26 oktober 12.00 – 13.00)

Gezellig lunchen en leren. Tijdens deze sessie kijken we naar een TED-video van William Ury, de co-auteur van Getting to Yes (Roger Fischer en William Ury). We kijken naar de toespraak en bespreken: zou ik het op dezelfde manier doen, zou ik het anders hebben gedaan, denk ik dat mijn methode beter is, heb ik iets geleerd van de manier waarop deze spreker spreekt?
Aanmelden kan hier

Video for analysis

Onze aankomende conventie

De PSA Nederland conventie Innovation in Speaking wordt elk jaar gehouden in het eerste weekend van april om met hernieuwde energie het voorjaar in te gaan en te kijken wat het jaar gaat brengen. Aangezien de meeste sprekers de zomer besteden aan het werken aan inhoud en leren, is het een ideaal moment om nieuwe trends in de sprekerswereld te ontdekken waar je in de zomer in kunt duiken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Dit komend jaar is dat niet anders. In oktober zal de oproep voor sprekers uitgaan rond de volgende thema’s: Wat is nieuw in …
1. Bedrijfs- en bedrijfsmodellen voor sprekers
2. Marketing/branding en verkooptrends en innovaties
3. Technologische innovaties en het gebruik ervan
4. Uitnodigingen voor optredens/podium/stem of nieuwe trends
5. Evenement Innovaties en trends

Het evenement vindt plaats in hartje Amsterdam in Koninklijke Industrieele Groote Club, dat, met een geschiedenis van meer dan 300 jaar als centrum voor het samenbrengen van zakelijke ideeën, een geweldige achtergrond is voor onze community om ideeën uit te wisselen. www.IGC.nl

Nieuwe leden

Deze maand verwelkomen we 2 nieuwe leden:

Malinca Verwiel is opgeleid als theaterdocent en kleinkunstdocent en heeft zo’n duizend leerlingen besmet met het cabaretvirus en vele beginnende cabaretiers aan een bloeiende carrière geholpen, o.a.Claudia de Breij en Leon van der Zanden. Ze is Cum Laude afgestudeerd op haar scriptie: “Hoe maak je een komedie tragisch en hoe maak je een tragedie komisch?” Ze maakte en speelde 15 jaar lang shows, energizers en workshops voor organisaties met haar eigen bedrijf Humor in Bedrijf.
Ze is speaker coach voor pitches, Ted talks, seminars en boekpresentaties. Malinca maakt iedereen playful en weet op een liefdevolle manier de vinger op de zere plek te leggen, waarvoor men haar meestal heel dankbaar is. Ze heeft High Impact Leadership gestudeerd en het Women’s Leadership Program bij Carla Clarissa gevolgd en beschouwt iedereen die op een podium gaat staan als een leider.
https://www.linkedin.com/in/malincaverwiel/

Andy Baker komt onze gelederen versterken. Hij spreekt al jaren, maar meestal gratis op Toastmasters-evenementen, waar hij een DTM heeft verdiend en twee jaar de functie van Division Director heeft bekleed. Andy werkt al meer dan 15 jaar als trainer. Hij geeft Engelse les aan niet-autochtone studenten met een technische achtergrond en wil graag uitgroeien tot een professionele spreker, daarbij profiterend van alle jaren ervaring in het hoger onderwijs en de ervaring die hij heeft opgedaan bij Toastmasters.

https://www.linkedin.com/in/andy-baker-12b6912/

Verkiezing bestuurslid (penningmeester)

Zoals je wellicht weet hebben wij in het bestuur al een tijdje een vacature van penningmeester openstaan. Iedereen kan zich als kandidaat beschikbaar stellen. Dus voel je je geroepen om de volgende penningmeester te worden, laat dan van je horen.
We maken alle genomineerden bekend tijdens onze Walk in the park-sessie op 2 oktober 2021.
Er wordt digitaal over de genomineerden gestemd, omdat we ons ervan bewust zijn dat het een uitdaging kan zijn om alle leden op één plek bij elkaar te krijgen. Je kunt op 4 en 5 oktober je stem uitbrengen en de uitslag wordt op 6 oktober bekend gemaakt tijdens de Speakers Club Night.

Boekaanbevelingen

Getting to Yes door Roger Fischer en William Ury. Een boek dat door de Harvard Law School wordt gebruikt om het onderhandelingsproces te onderwijzen. Roger begon het Program on Negotiation (PON) aan Harvard Law nadat hij veel vrienden had verloren in de Tweede Wereldoorlog. Zijn axioma is “als we praten, hoeven we niet te vechten”. Sindsdien is Harvard de ‘go to’-plek geworden om te leren over onderhandeling en bemiddeling

Never split the difference door Chris Voss, hoofdonderhandelaar van de FBI en oprichter van Black Swan. Chris is de antithese van het langdurige onderhandelingsproces voor het opbouwen van relaties dat in het DNA van het Harvard-programma zit. Chris’ ervaring bij de FBI heeft hem de praktische vaardigheden geleerd van onderhandelen in moeilijke situaties met beperkte communicatiemiddelen. In de huidige Zoom-gedreven wereld, zijn zijn technieken nu nog nuttiger.

Call for Speakers

Er zijn momenteel twee Calls for Speakers:

Innovation in Speaking 2022
Dit is de eigen nationale conventies van PSANL en zal dit keer live plaatsvinden in de Koninklijke Industriëele en Groote club in Amsterdam op 1 en 2 april 2022. De Call voor Speakers gaat eind september open voor leden van de PSANL en voor de GSF en externe sprekers vanaf midden oktober 2021.
We zullen de komende maanden meer informatie verstrekken en alle informatie gaandeweg bijwerken. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe we allemaal kunnen samenwerken om dit tot een daverend succes te maken. Neem contact op met Judith als je betrokken wilt zijn bij de organisatie van volgend jaar.

Speaking Business Summit 2021
Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben hun nationale conventie van 8-10 oktober. Het thema van dit jaar is Going for Growth. Onze eigen Eksteen de Waal zal zowel op de Expert desk staan als in het netwerkevenement waar we de oproep voor sprekers voor onze evenementopening aan GSF-leden zullen aankondigen.

De Call for Speakers voor het persoonlijke nationale evenement van de Professional Speaker’s Association of Southern Africa (PSASA) is geopend. Neem voor meer informatie over hoe u kunt solliciteren contact op met Judith, zij heeft alle details.
www.psasouthernafrica.co.za/convention-2022/

A word from the president

I hope you had an amazing summer, filled with seeing people you have missed and reconnecting with those you love and care for. For those who were fortunate enough to travel outside of our borders, I hope you enjoyed every minute of it. My hope is of course that this will continue and that we will all have a second half of the year filled with joy and connection.
I would also like to welcome two new members, Malinca and Andy. It is always great to see new faces and to start journeys of discovery together. Welcome to our band of fellow speakers.
Our thoughts are also with Frowa (past president and loved by all). We hope you make a complete recovery and soon. We miss not only seeing you, but also your warm advice.

Past events
In September, we also had the pleasure of hosting Frederik Hären and Andrew Bryant in our month on focused on international speaking. We were able to gain insights from two speakers who have spoken in excess of 30 countries. Their approaches, although vastly different, helped each of the attendees to leave feeling that they too can speak internationally. In the lively to-and-fro, Andrew and Fredrik showed off why they are asked to speak internationally. Well done gents!

Our first open session “Soapbox in the park” attracted a lively group. With the exceptional interaction and a great deal of lively discussion, we were able to share how we from the PSA and Toastmasters can be, if not sister organisations, at least good cousins.

At the GSA summit in September, we talked about the experience of hosting a European conference as we did in April this year, what we learned and how beneficial it was to have a pan-European convention that focusses on our neck of the woods.

At the International Networking Events for Women Speakers in September, the women attending found the event to be helpful and relevant. Not only did attendees rate the networking opportunities highly, a host of ideas were collected and will be actioned. When we hear about this from the INEWS we will update you accordingly.

I am looking forward to our next month where we will interact again as brothers and sisters of our PSANL family and in person.

I am also excited about what the new year will bring and the trends we will see developing in how our industry will adapt, accommodate, and find new ways of being relevant.

I am looking forward to seeing you in October at our Walk in the Park event and our negotiations club night session.
Going forward, we will also introduce a new structure for our monthly club events.

October Negotiation Month

Finding your feet in a negotiation process is not always easy. We often believe that price is the only criterium but how do we shift our mindset to look for other items of value? In October, our focus is on just that: to help each other.

We are focussing on negotiations and speakers.

A Walk in the Park: Members only

We will be looking at the strategies/ techniques/ approach of Chris Voss. Chris Voss is a former hostage negotiator and was the lead hostage negotiator for the FBI. There is a technique he uses to establish rapport with hostage takers and that is the technique we’re going to try out in our Walk in the Park.
You don’t have to be a hostage taker or a hostage negotiator to benefit from this. We’ll use the technique on establishing rapport and connection that they used to get to know more about our fellow speakers.
Come and join us for a Walk in the Park. We will get to know more about each other and learn an interesting technique on how to connect with your customers or clients.
Date: 2nd of October 2021, 14.00 – 17.00. Followed by a member “Borrel”
Booking here

Speakers Club Night October

During the month of October, we will be focussing on negotiation: things that have to do with contracts and getting to an agreement with customers or clients. We will focus on negotiation as a process. The process comes from the book Getting to Yes by Roger Fischer and William Ury. Roger Fisher was the initiator of the program on negotiation on Harvard Law. He wrote this book and started the initiative at Harvard because he wanted the people to stop fighting. His motivation behind this was basically that he lost a lot of friends in the World War II. His idea was that as long as we talk, we don’t have to fight. The program on negotiation at Harvard became the go-to-place to learn about negotiation. Some of the interesting people that have followed this program and have used some of these methods are Jimmy Carter, Barack Obama and the ANC in South Africa after the fall of apartheid.
We are looking at the same processes as they use and how that can help our speaking businesses.
Date: 6th of October 2021
Booking here.

Would I do that? Speech analysis

A fun lunch and learn. During this session we will look at a TED video of William Ury, the co- author of Getting to Yes (Roger Fischer and William Ury). We will look at the speech and will discuss the following: would I have done it the same way, would I have done it differently, do I think my method is better, did I learn something from the way the speakers talks?
Date: Tuesday 26th of October: 12:00-13:00

Booking here
Video for analysis

Our Upcoming Convention

The Dutch National Convention, Innovation in Speaking, is held each year on the first weekend of April in order to start the spring with renewed energy and look at what the year will hold. As most speakers spend the summer working on content and learning, it is an ideal time to find out about new trends in the speaking world that you can dive into in order to get up to date with the latest developments.
This coming year is no different. In October the call for speakers will go out around the following themes: What is new in …
1. Business and business models for speakers
2. Marketing/branding and sales trends and innovations
3. Technological innovations and its uses
4. Performance/stage/voice craft invitations or new trends
5. Event Innovations and trends

The event will be held in the heart of Amsterdam at the Koninklijke Industrieele Groote Club, which, with its over 300 year history as a centre for bringing business ideas together, is a great backdrop for our community to exchange ideas. www.IGC.nl
Date: 1-3 April 2022

Booking will be open soon.

New Members

This month we welcome two new members:

Malinca Verwiel was trained as a theater and cabaret teacher and has infected about a thousand students with the cabaret virus and helped many novice comedians develop a flourishing career, including Claudia de Breij and Leon van der Zanden. She graduated Cum Laude with her thesis “How do you make a comedy tragic and how do you make a tragedy comic?” She has written and played in shows, energizers and workshops for organizations for over 15 years with her own company Humor in Bedrijf.
She is a speaker coach for pitches, Ted talks, seminars and book presentations. Malinca makes everyone feel playful and knows how to put her finger on the sore spot in a loving way, for which they is usually very grateful. She studied High Impact Leadership and attended the Women’s Leadership Program with Carla Clarissa. She considers anyone who steps on a podium a leader.
https://www.linkedin.com/in/malincaverwiel/

Andy Baker is joining our ranks. He has been in speaking for years, but mostly for free at Toastmasters events, where he has earned a DTM and held the position of Division Director for two years. Andy has worked as a trainer for over 15 years. He teaches English to non-native students with technical backgrounds and is looking to expand into becoming a Professional Speaker, capitalizing on all the years of experience in higher education as well as the experience that he has gained in Toastmasters.
Linkedin: www.linkedin.com/in/andy-baker-12b6912/

Election for board member

As you may be aware we have had a position on the board open for a while now for Treasurer. During Eksteen’s call will the members, a candidate made himself available. To ensure that we have free and fair elections, we ask for nominees to step forward if they feel themselves called to be the next Treasurer.
We will announce all the nominee at our Walk in the Park session on the 2nd of October 2021.
Nominees will be voted on digitally, as we are aware that getting all the members together in a single spot may be challenging. Votes will be cast on the 4th and 5th of October and the results will be announced on the 6th of October at our club event.

Book recommendation

Getting to Yes by Roger Fischer and William Ury. A book used by Harvard Law school to teach the process of negotiations. Roger started the Program on Negotiation (PON) at Harvard law after he lost many friends in the second world war. His axiom is ”if we talk we don’t have to fight”. Since then, Harvard has become the go-to place for learning about negotiation and mediation.
Never Split the Difference by Chris Voss, Lead FBI hostage negotiator and founder of Black Swan. Chris is the antithesis of the long-term relationship building process negotiation that is in the DNA of the Harvard Program. Chris’s experience in the FBI has taught him the practical skills of negotiating in tough situations with limited communication channel options. In today’s Zoom-driven world, his techniques are now even more essential than ever.

Speaker calls

There are currently two speaker calls open.
Innovation in Speaking 2022
This is the PSANL’s own national conventions and will take place in person at the Koninklijke Industrieele Groote club in Amsterdam on the 1st and the second of April 2022. The call for speakers will open to members of the PSANL at the end of September and for the GSF, the external speaker call will be open from middle October 2021.
We will be providing more information during the next months and will be updating all the information as we go along. Looking forward to seeing how we can all pull together to make the coming year a rip-roaring success. Please contact Judith if you would like to be involved in organising next year’s event.
www.innovationinspeaking.com

Speaking Business Summit 2021

The United Kingdom & Ireland have their national convention from the 8-10th of October. This year’s theme is Going for Growth. Our own Eksteen de Waal will be on the Expert Desk as well as in the networking event where we will announce the call for speakers for our event, which will be open to GSF members.
The Power of Us
The speakers call for the in-person national event of the Professional Speaker’s Association of Southern Africa (PSASA) is open. For more information on how to apply please contact Judith as she has all the details.
www.psasouthernafrica.co.za/convention-2022/

 

 

 

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties